ANBI

ANBI-status
De Stichting Organisatie Oude Muziek (OOM) en de Stichting Vrienden Oude Muziek staan bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Beide stichtingen hebben een culturele ANBI-status. Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter is om culturele instellingen financieel te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie over hoe u het Festival Oude Muziek Utrecht kunt ondersteunen.

RSIN/KVK nummer
Stichting Organisatie Oude Muziek
RSIN: 007093445
KVK: 41180290

Stichting Vrienden Oude Muziek
RSIN: 804131351
KVK: 41181242

Contactgegevens Stichting Organisatie Oude Muziek en Stichting Vrienden Oude Muziek

Bezoekadres:
Plompetorengracht 4
3512 CC Utrecht

Telefoon: 030 232 90 00 (maandag t/m vrijdag, 10.00-16.00 uur)
Email: info@oudemuziek.nl

Raad van Toezicht Organisatie Oude Muziek

Naam

Functie

Benoemd

Aftredend

Dhr. J.A. van de Gronden

voorzitter

2018

2023

Mevr. Hesje van der Meer

lid

2019

2027

Vacature

lid

 

 


Bestuur Stichting Vrienden Oude Muziek

Dhr. Daniël Moolenburgh, voorzitter
Mevr. Marielle Hendriks, lid
Mevr. Trilce Navarrete, lid
Dhr. Xavier Vandamme, lid

Doelstelling
OOM stimuleert het avontuur van de oude muziek en draagt het uit - lokaal, nationaal en internationaal. De inhoud is hierbij sturend, met een sterk accent op research en development, terwijl de uitwerking radicaal publieksgericht is. Liefde voor het repertoire en constante topkwaliteit is wat de voortrekkersrol met de publieksfunctie verzoent en verbindt.

Beloningsbeleid
Directie en personeel worden beloond conform de richtlijnen volgens een loonhuis. De functies binnen de raad van toezicht van de Stichting Organisatie Oude Muziek binnen het bestuur van de Stichting Vrienden Oude Muziek zijn onbezoldigd.

Beleidsplan
Voor de periode 2017-2020 is een beleidsplan opgesteld, dat u hier kunt downloaden.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording Stichting Organisatie Oude Muziek
Het standaardformulier publicatieplicht ANBI Stichting Organisatie Oude Muziek kunt u hier downloaden.

Jaarverslagen en cijfers
Klik hieronder op het jaartal om het jaarverslag te downloaden.

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording Stichting Vrienden Oude Muziek
Het standaardformulier publicatieplicht ANBI Stichting Vrienden Oude Muziek kunt u hier downloaden.

Jaarverslagen en cijfers
Klik hieronder op het jaartal om het jaarverslag te downloaden.

2022
2021
2020
2019
2018
2017