ANBI

ANBI-status
De Stichting Organisatie Oude Muziek (OOM) en de Stichting Vrienden Oude Muziek staan bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Beide stichtingen hebben een culturele ANBI-status. Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter is om culturele instellingen financieel te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie over hoe u het Seizoen en Festival Oude Muziek kunt ondersteunen.

RSIN/KVK nummer:
Stichting Organisatie Oude Muziek
RSIN: 007093445
KVK: 41180290

Stichting Vrienden Oude Muziek
RSIN: 804131351
KVK: 41181242

Contactgegevens Stichting Organisatie Oude Muziek en Stichting Vrienden Oude Muziek

Bezoekadres:
Plompetorengracht 4
3512 CC Utrecht

Postbusadres:
Postbus 19267
3501 DG Utrecht

Telefoon: 030 232 9000 (maandag t/m vrijdag, 10.00-16.00 uur)
Email: info@oudemuziek.nl

Raad van Toezicht Organisatie Oude Muziek

Naam Functie Benoemd Aftredend
Dhr. J.A. van de Gronden voorzitter 2018 2023
Mevr. Hesje van der Meer lid 2019 2027
Vacature lid    


Bestuur Stichting Vrienden Oude Muziek  

Dhr. Daniël Moolenburgh, voorzitter
Mevr. Marielle Hendriks, lid 
Mevr. Trilce Navarrete, lid
Dhr. Xavier Vandamme, lid

Doelstelling:
OOM stimuleert het avontuur van de oude muziek en draagt het uit - lokaal, nationaal en internationaal. De inhoud is hierbij sturend, met een sterk accent op research en development, terwijl de uitwerking radicaal publieksgericht is. Liefde voor het repertoire en constante topkwaliteit is wat de voortrekkersrol met de publieksfunctie verzoent en verbindt.

Beloningsbeleid:
Directie en personeel worden beloond conform de richtlijnen volgens een loonhuis. De functies binnen de raad van toezicht van de Stichting Organisatie Oude Muziek binnen het bestuur van de Stichting Vrienden Oude Muziek zijn onbezoldigd.

Beleidsplan:
Voor de periode 2017-2020 is een beleidsplan opgesteld, dat u hier kunt downloaden.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
Het standaardformulier publicatieplicht ANBI Stichting Organisatie Oude Muziek kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag en cijfers 2022 van de Organisatie Oude Muziek kunt u hier downloaden
Het jaarverslag en cijfers 2021 van de Organisatie Oude Muziek kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag en cijfers 2020 van de Organisatie Oude Muziek kunt u hier downloaden
Het jaarverslag en cijfers 2019 van de Organisatie Oude Muziek kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag en cijfers 2018 van de Organisatie Oude Muziek kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag en cijfers 2017 van de Organisatie Oude Muziek kunt u hier downloaden.

Het standaardformulier publicatieplicht ANBI Stichting Vrienden Oude Muziek kunt u hier downloaden.

De jaarcijfers 2022 van de Stichting Vrienden Oude Muziek kunt u hier downloaden.
De jaarcijfers 2021 van de Stichting Vrienden Oude Muziek kunt u
hier downloaden.
De jaarcijfers 2020 van de Stichting Vrienden Oude Muziek kunt u hier downloaden.
De jaarcijfers 2019 van de Stichting Vrienden Oude Muziek kunt u hier downloaden.
De jaarcijfers 2018 van de Stichting Vrienden Oude Muziek kunt u hier downloaden.
De jaarcijfers 2017 van de Stichting Vrienden Oude Muziek kunt u hier downloaden.

Cookies

We helpen u ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze privacyverklaring.

[2]
[1]
Welkom bij eMTV!
Wachtwoord vergeten
Wachtwoord vergeten
E-mail is verplicht!