toekomst

2020: LET’S TALK – Ars Rhetorica / 28 aug - 6 sep

De spreker en de musicus hebben, in principe, hetzelfde doel […] namelijk om zichzelf meester te maken van het hart van hun toehoorders, om hun passies aan te wakkeren of juist te kalmeren, en om hen nu eens naar dit gevoel, en dan weer naar het andere te leiden. – Johann Joachim Quantz, 1752

Het thema van het Festival Oude Muziek 2020 is Ars Rhetorica. De hechte relatie tussen tekst en muziek, en de macht van muziek om net als het gesproken woord te communiceren, staan in het hart van dit festival.

Speciale aandacht zal er zijn voor genres waarin muziek en woorden samen gaan, zoals het luitlied en het melodrama. Maar het programma wordt vooral breed en bont. Van het vroege repertoire bij Machaut tot het classicisme, van puur vocaal bij Monteverdi tot zuiver instrumentaal bij Frescobaldi, en van geestelijke preken tot profaan theater: we laten zien hoe retorische communicatie als een rode draad door genres, nationale stijlen en tijdperken loopt.

De historisch letterkundige en hoogleraar Frits van Oostrom wordt co-curator. Hij helpt mee om het programma vorm te geven en houdt tijdelijk kantoor in onze speciale tentoonstelling in de Janskerk, die wordt omgevormd tot een retorisch speelterrein. Artists in residence worden Sébastien Daucé en zijn Ensemble Correspondances, en de Nederlandse violiste Eva Saladin.

2021: Galanterie / 27 aug - 5 sep

Het thema van het Festival Oude Muziek Utrecht 2021 is Galanterie(s). We onderzoeken daarbij wat concepten als ‘emotie’, ‘smaak’ en ‘verfijning’ in de achttiende eeuw betekenden. Het woord ‘galanterie’ doet denken aan de rococo van Slot Sanssouci. De Berlijnse school en Frederik de Grotes interesse in de Verlichting zullen inderdaad een lens vormen waardoor we het thema zullen beschouwen. Was de galanterie echt slechts een decoratieve stijl van een decadente periode?

De zonen van Johann Sebastian Bach krijgen tijdens dit festival speciale aandacht; de internationale manifestaties van de Empfindsamkeit en de rococo zullen helpen om hun werk in een breder perspectief te plaatsen. Daarnaast vieren we het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Bachvereniging, dus J.S. Bach zelf wordt ook niet vergeten. Bovenal zullen we samen met co-curator prof. dr. Braidotti (Universiteit Utrecht) op zoek gaan naar de wortels van het concept van de galante man/vrouw, van bij de middeleeuwse hoofse liefde tot de erecodes van de renaissance, van vroegmoderne gendercodes tot noties van liefde, seks en macht aan het einde van de Verlichting.