toekomst

toekomstige data en thema's Festival Oude Muziek

2018: Het Bourgondische Leven (24 aug-2 sep)

De Bourgondische hofcultuur van de renaissance was toonaangevend. Het is tijdens deze periode dat de Franco-Vlaamse polyfonie tot bloei komt en stap voor stap het model wordt voor de Europese kunstmuziek.

Een van de centrale figuren tijdens dit Festival is Josquin Desprez. Aanleiding hiervoor vormt de 150ste verjaardag van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM), die als uitgever een cruciale rol heeft gespeeld in de verspreiding van muziek van de Lage Landen, niet op de laatste plaats met de twee integrale Josquin-edities.

De grote inspiratiebron voor dit festival is Huizinga’s monumentale Herfsttij der Middeleeuwen, dat weldra het eeuwfeest van zijn publicatie viert. In Huizinga’s voetsporen gaat ons verhaal, in al zijn vitaliteit, onvermijdelijk ook over de dood en de dodencultuur: een dood die niet wordt weggestopt maar die wezenlijk deel uitmaakt van het leven. Lamentaties en requiems zullen een centrale plaats innemen in het programma. Graindelavoix, het ensemble vanantropoloog Bjorn Schmelzer zal hierin een voortrekkersrol spelen.

Voorts wordt het thema minder strak geografisch dan in voorgaande edities. Er komen zeker Bourgondische musici aan bod van na de renaissance, zoals Rameau en Balbastre, maar de term Bourgondisch wordt ook gevoerd in de vrijere interpretatie van ‘het goede leven’. Dit gebeurt in de vorm van historische culinaria en met een concertreeks waarin kamermuziek klinkt waar die thuishoort: in echte huiskamers. Reserveer nu alvast de festivaldata in uw agenda: 24 augustus tot en met 2 september 2018.

2019: Napoli (23 aug-1 sep)

Napels, lang een van de grootste steden van Europa, kent een rijke en grotendeels onontgonnen muzikale erfenis. Het was een belangrijk centrum voor vocale muziek, met opera's, serenades en muzikale feesten op het water. Dit festivalthema biedt ons de gelegenheid om dit repertoire te presenteren en tegelijkertijd de vocale technieken te onderzoeken die aan de basis liggen van de Europese cantabile-stijl.

2020: Ars retorica (28 aug-6 sep)

Dat de muziek uit renaissance en barok teruggrijpt naar de retorica uit de klassieke oudheid is bekend. De oudemuziekbeweging die we vandaag kennen vindt zijn wortels in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, met hun uitgesproken sentiment tegen de excessen van de Duitse romantiek. Er wordt met grote argwaan naar retoriek gekeken. In de oudheid echter, en ook tijdens de renaissance en de barok, werd de actio – letterlijk het uitvoeren van een rede – beschouwd als de belangrijkste canon van de retorica. Dit Festival is gewijd aan retorische gebaren en bewegingen van welke soort dan ook: vocaal, instrumentaal, fysiek, muzikaal, gesproken en gezongen.