Festival Oude Muziek Utrecht

Programmering binnen thema's
Het Festival Oude Muziek wordt geprogrammeerd rond een of meer thema's. Het loont dus de moeite uw voorstellen op onderstaande thema's toe te spitsen. Onderstaande planning is o­nder voorbehoud.

Het Festival begint bijna twee jaar van tevoren vaste vorm te krijgen. Het is echter verstandig uw programma ruim van tevoren aan te bieden (1-2 jaar).

FOMU 2020: LET’S TALK – Ars Rhetorica (28 aug - 6 sep)
Dat de muziek uit renaissance en barok teruggrijpt naar de retorica uit de klassieke oudheid is bekend. De oudemuziekbeweging die we vandaag kennen vindt zijn wortels in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, met hun uitgesproken sentiment tegen de excessen van de Duitse romantiek. Er wordt met grote argwaan naar retoriek gekeken. In de oudheid echter, en ook tijdens de renaissance en de barok, werd de actio – letterlijk het uitvoeren van een rede – beschouwd als de belangrijkste canon van de retorica. Dit Festival is gewijd aan retorische gebaren en bewegingen van welke soort dan ook: vocaal, instrumentaal, fysiek, muzikaal, gesproken en gezongen.

UW PROGRAMMAVOORSTELLEN

Als u nog niet eerder in het Festival Oude Muziek of het Seizoen Oude Muziek heeft opgetreden stuurt u eerst een bericht naar art@oudemuziek.nl, en daarna, op o­ns verzoek, een demo (alleen op cd of dvd), een cv en eventueel programmavoorstellen.

Het adres is:

Organisatie Oude Muziek
T.a.v. Programmering
Plompetorengracht 4
3512 CC Utrecht

Inhoudelijk reageren op elk voorstel is helaas onmogelijk.

E-mails met betrekking tot de programmering kunt u richten aan: art@oudemuziek.nl.