Festival Oude Muziek Utrecht


PROGRAMMERING BINNEN THEMA'S

Het Festival Oude Muziek wordt geprogrammeerd rond een of meer thema's. Het loont dus de moeite uw voorstellen op onderstaande thema's toe te spitsen. Onderstaande planning is o­nder voorbehoud. Het festival begint bijna twee jaar van tevoren vaste vorm te krijgen. Het is dus verstandig om uw programma ruim van tevoren aan te bieden (1-2 jaar).


Festival 2020: LET’S TALK – Ars Rhetorica / 28 aug - 6 sep

Dat de muziek uit renaissance en barok teruggrijpt naar de retorica uit de klassieke oudheid is bekend. De oudemuziekbeweging die we vandaag kennen vindt zijn wortels in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, met hun uitgesproken sentiment tegen de excessen van de Duitse romantiek. Er wordt met grote argwaan naar retoriek gekeken. In de oudheid echter, en ook tijdens de renaissance en de barok, werd de actio – letterlijk het uitvoeren van een rede – beschouwd als de belangrijkste canon van de retorica. Dit festival is gewijd aan retorische gebaren en bewegingen van welke soort dan ook: vocaal, instrumentaal, fysiek, muzikaal, gesproken en gezongen.

Festival 2021: Galanterie / 27 aug - 5 sep
Het thema van het Festival Oude Muziek Utrecht 2021 is Galanterie(s). We onderzoeken daarbij wat concepten als ‘emotie’, ‘smaak’ en ‘verfijning’ in de achttiende eeuw betekenden. Het woord ‘galanterie’ doet denken aan de rococo van Slot Sanssouci. De Berlijnse school en Frederik de Grotes interesse in de Verlichting zullen inderdaad een lens vormen waardoor we het thema zullen beschouwen. Was de galanterie echt slechts een decoratieve stijl van een decadente periode?
                De zonen van J.S. Bach krijgen tijdens dit festival speciale aandacht; de internationale manifestaties van de Empfindsamkeit en de rococo zullen helpen om hun werk in een breder perspectief te plaatsen. Daarnaast vieren we het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Bachvereniging, dus J.S. Bach zelf wordt ook niet vergeten. Bovenal zullen we samen met co-curator prof. dr. Braidotti (Universiteit Utrecht) op zoek gaan naar de wortels van het concept van de galante man/vrouw, van bij de middeleeuwse hoofse liefde tot de erecodes van de renaissance, van vroegmoderne gendercodes tot noties van liefde, seks en macht aan het einde van de Verlichting.

UW PROGRAMMAVOORSTELLEN

Als u nog niet eerder in het Festival Oude Muziek of het Seizoen Oude Muziek heeft opgetreden stuurt u eerst een bericht naar art@oudemuziek.nl, en daarna, op o­ns verzoek, een demo (alleen op cd of dvd), een cv en eventueel programmavoorstellen.

Het adres is:

Organisatie Oude Muziek
T.a.v. Programmering
Plompetorengracht 4
3512 CC Utrecht

Inhoudelijk reageren op elk voorstel is helaas onmogelijk.

E-mails met betrekking tot de programmering kunt u richten aan: art@oudemuziek.nl.