Utrecht, Geertekerk

Geertekerkhof 23
3511 XC Utrecht
W www.utrecht.remonstranten.nl
T 030 2310347

  


De Geertekerk is vernoemd naar de heilige Gertrudis van Nijvel, patrones van de reizigers, en stond aanvankelijk buiten de stadsmuren. Midden 13de eeuw werd deze zaalkerk op de huidige locatie binnen de wallen van de stad herbouwd.

In de 14de eeuw kreeg de romaanse hal een toren, dwarsschip, koor en ten slotte bakstenen zijbeuken in gotische stijl. Een eeuw later volgden uitbreidingen met kapellen ter weerszijden van de toren, portalen aan noord- en zuidbeuk, en een sacristie in de noordoosthoek. In 1566 viel de Geertekerk als eerste godshuis ten prooi aan de beeldenstormers. Een restauratie in 1956 verschafte de kerk haar huidige aanzien.
Praktische informatie
  • Openbaar vervoer:
    Ca. 15 minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal of bereikbaar met de stadsbussen.
  • Voor reisinformatie binnen Utrecht: https://www.u-ov.info/