Schenkingsovereenkomst

Fiscaal voordeel Geefwet

Een gift aan de Vrienden Oude Muziek is fiscaal aftrekbaar indien gebruik wordt gemaakt van een periodieke schenking. Dit is een schenking die wordt vastgelegd in een onderhandse of notariële overeenkomst waarin de schenker verklaart in ten minste vijf jaarlijkse termijnen een bepaald vast bedrag te doneren. Hoe meer u doneert, hoe meer belastingvoordeel u heeft.

Dankzij de culturele ANBI-status van de Stichting Vrienden Oude Muziek, is uw gift voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting: uw gift wordt dus feitelijk met 25% verhoogd zonder dat het u iets extra’s kost. Het netto voordeel is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. Op deze website kunt u berekenen wat dit voor u betekent.

6K7A9372

Zo doneert u met belastingvoordeel

Een schenkingsovereenkomst is snel geregeld en bovendien gratis: vul de schenkingsovereenkomst (pdf) en de betalingsvolmacht (pdf) in, en stuur deze in een portvrije envelop naar ons op. U krijgt vervolgens een door ons aangevulde en ondertekende kopie teruggestuurd. U bepaalt zelf hoeveel u schenkt, maar het minimumbedrag voor een onderhandse akte is vastgesteld op € 100 per jaar*, het maximumbedrag is € 5.000. De overeenkomst loopt na de door u aangegeven periode vanzelf af en wordt niet stilzwijgend verlengd.

Sinds 1 januari 2014 is de tussenkomst van een notaris niet meer nodig en kunnen alle periodieke giften in een (onderhandse) schenkingsovereenkomst vastgelegd worden.

* Voor het vastleggen van een periodieke gift met overeenkomst maakt de Stichting Vrienden Oude Muziek administratiekosten. Vanaf een jaarlijkse gift van € 100 zijn deze kosten gedekt.

Giften zonder overeenkomst

Giften die niet zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst zijn alleen 125% fiscaal aftrekbaar wanneer het totaal van al uw gedane giften aan culturele ANBI-instellingen het drempelbedrag overschrijdt: minimaal 1% van uw inkomen, met een minimumbedrag van € 60. Alles wat u meer schenkt, mag u aftrekken tot maximaal 10% van uw drempelinkomen. Wilt u weten of uw gift in aanmerking komt voor fiscaal voordeel? Kijk dan op deze website.

Vragen?

Voor meer informatie over schenkingsovereenkomsten kunt u contact opnemen met Wilmer de Jong via vrienden@oudemuziek.nl of 030 232 90 10.

Neem contact op

We helpen u graag verder

Contact