Nalaten aan oude muziek

Misschien staat u liever niet stil bij het moment dat u er niet meer bent. Maar toch moeten er bij een overlijden heel wat zaken geregeld worden. Onder andere de nalatenschap: wat laat u na en aan wie? U wilt goed zorgen voor uw nabestaanden, maar misschien wilt u uw nalatenschap ook deels omzetten in muziek en het Festival Oude Muziek Utrecht steunen. Dit kan door de Stichting Vrienden Oude Muziek (SVOM) op te nemen in uw testament. Dit kan op verschillende manieren.

6K7A0665

Erfstelling

U kunt de SVOM als (mede)erfgenaam benoemen in uw testament. Wij ontvangen dan een deel van uw netto nalatenschap (uw erfenis min eventuele schulden, legaten en boedelkosten). De omvang van de schenking is afhankelijk van de grootte van uw nalatenschap, van het aantal mede-erfgenamen en van de verhouding waarin zij van u erven (u hoeft niet alle erfgenamen voor een gelijk deel te benoemen).

Legaat

U kunt uw schenking ook vastleggen in een legaat. Bij een legaat laat u een vastomschreven deel van uw erfenis na aan de SVOM. Dit kan gaan om een geldbedrag, bepaalde voorwerpen (bijvoorbeeld meubels, instrumenten, sieraden) en onroerend goed. U kunt een specifiek geldbedrag in een legaat reserveren, maar ook kunt u een percentage vastleggen. De begunstigde krijgt dan het vastgelegde percentage van uw ‘vermogen bij overlijden’.

6K7A2726

Oormerken

U kunt uw schenking oormerken voor een specifiek doel. Misschien vindt u het belangrijk dat uw donatie wordt besteed aan de aanschaf van nieuwe instrumenten, musicologisch onderzoek, of aan een jongtalentprogramma. Er zijn veel mogelijkheden voor een schenking op maat. Als u een specifieke wens heeft, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen zorgen dat uw wens zo goed mogelijk wordt uitgevoerd.

Erfbelasting

Een schenking hoeft niet groot te zijn: de SVOM is zeer dankbaar voor elke donatie die we mogen ontvangen. De SVOM is erkend als Algemeen Beogende Instelling (ANBI), en hoeft daarom geen erfbelasting te betalen. Uw schenking wordt geheeld besteed aan het doel wat u voor ogen heeft.

Uw nalatenschap in drie stappen

Als u van plan bent om de Stichting Vrienden Oude Muziek op te nemen in uw testament, dan helpt het om de volgende stappen doorlopen:

  1. Breng uw wensen in kaart. Wat wil ik de oude muziek nalaten? En kan dit het beste via een erfstelling of via een legaat? Het kan helpen om een erfenisdossier aan te maken, waarin u bijvoorbeeld ook een executeur benoemt. Let op: dit is niet hetzelfde als een testament.
  2. Bespreek uw wensen met een notaris. Het is raadzaam om met een notaris te praten, zeker als u er niet helemaal uitkomt. Een notaris kan u informeren over de mogelijkheden en de kosten. Indien gewenst kunnen wij u in contact brengen met Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. te Utrecht waarmee we geregeld samenwerken. Eventueel kunt u zelf het voorwerk doen door een testament op te maken via nutestament.nl.
  3. Onderteken het testament bij de notaris. Na het doorspreken van alle mogelijkheden stelt de notaris een concepttestament op. Als dit akkoord is, dan ondertekent u het testament bij de notaris. De notaris zal het testament op laten nemen in het landelijk testamentenregister.


Als u de Stichting Vrienden Oude Muziek op wil nemen in uw testament of dat overweegt, dan overleggen we graag persoonlijk. We kunnen u helpen bij het opstellen van uw nalatenschap, of u in contact brengen met een notaris.

We zijn u dankbaar

Mocht u besluiten om een deel van uw nalatenschap te schenken aan de Stichting Vrienden Oude Muziek, dan is dat een prachtige en hartverwarmende manier om het Seizoen en Festival Oude Muziek te steunen. Met deze schenking zorgt u ervoor dat oude muziek levend erfgoed blijft, en dat we jaarlijks meer dan 80.000 mensen blij kunnen maken met de mooiste oude muziek. De beste manier om de oude muziek een toekomst te garanderen.

Als u erover nadenkt de SVOM op te nemen in uw testament, dan komen we graag met u in contact. We kunnen u helpen bij het opstellen van uw nalatenschap, of u koppelen aan onze notaris (Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V). Maar hoe u het ook wil inrichten: we zijn u dankbaar.

Meer informatie over legaten en nalaten is – vrijblijvend – op te vragen bij Wilmer de Jong via w.dejong@oudemuziek.nl of bel naar 030 232 90 10 (ma-vr, 10-16).

Neem contact op

We helpen u graag verder

Contact