Festival Oude Muziek 2018

Het Bourgondische Leven (24 aug-2 sep)

Bij Het Bourgondische Leven denkt u meteen aan overvloed en weelde. Wordt dit dan een Festival vol uitbundige muziek? Met grootse polyfonie, opera en dans is het antwoord overduidelijk: ja.

Maar het ware statement van dit Festival is ernstiger en ligt vervat in de focus op de onderbelichte 14de en de 15de eeuw, de periode van de vier Bourgondische hertogen. Hun kunstminnende hof vormt de bakermat van de Frans-Vlaamse polyfonie die Europawijd toonaangevend werd. Nu eens niet de grote namen van de 16de eeuw – Palestrina, Lassus en De Monte –, wel tot nu toe onbeminde 15de-eeuwers als Grenon, Tapissier en Vide. 

Voor het overige ligt het accent op de 18de eeuw, met de briljante Rameau, Dijons beroemdste telg. Ook François Couperin krijgt een plek: hij is geen Bourguignon, maar wel precies 350 jaar geleden geboren. 2018 is een jaar waarin we research meer dan ooit naar voren schuiven: in drie academische symposia, experimentele concertformules en, bijvoorbeeld, een ongegeneerde ereplaats voor een ‘moeilijk’ genre als de Franse orgelmis. Dit jaar daarom ook geen artist maar een echte curator in residence: Björn Schmelzer en zijn Graindelavoix krijgen vijf dagen lang de Janskerk als werk- en experimenteerruimte. We vinden het steeds essentiëler om ideeën van collega’s in het Festival te integreren. We houden van de tegendraadse dialectiek die daaruit ontstaat. 

Les richesses de Bourgogne: voor u ligt een programma dat buitengewoon bont is, en dat vastgeroeste conventies op de proef wil stellen. Want dat houdt ons, ook bij de 37ste editie, jong. À votre santé!

Start kaartverkoop
Vrienden 80+: dinsdag 15 mei
Vrienden 40+: dinsdag 22 mei
Algemeen: vrijdag 1 juni