Festival

Het Festival Oude Muziek Utrecht – het grootste in zijn soort ter wereld – is een tiendaags evenement en vindt jaarlijks eind augustus en begin september in de binnenstad van Utrecht plaats. Tijdens het festival vinden er ruim 225 concerten en andere activiteiten plaats, zoals Zomerschoollezingen, de Oude Muziek Markt en het STIMU-Symposium. Het eerste Festival Oude Muziek Utrecht vond plaats in 1982.

FESTIVAL OUDE MUZIEK UTRECHT 2017
Zing, Vecht, Huil, Bid – Reformaties (25 aug  3 sep)

Het festivalprogramma voor 2017 zal medio mei bekend worden gemaakt.
De voorverkoop start op maandag 15 mei (Vriend € 80+), maandag 22 mei (Vriend € 40) en donderdag 1 juni (reguliere verkoop).

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg spijkerde. Hij zette daarmee een revolutionaire machine in beweging waarvan de actieradius veel verder reikt dan wat we vandaag als strikt religieus zouden aanmerken. Met enige vertraging ontwikkelde zich een niet minder innovatieve tegenbeweging: de contrareformatie. Het leidt tot een hoogoplopend conflict tussen een cultuur van rationele zelfbeheersing en zijn barokke tegendeel, gericht op zintuiglijke bedwelming.

Muzikaal bekeken besteedt het komende Festival aandacht aan de lutherse revolutie, en de muzikale implicaties daarvan. Luther was zelf muzikaal zeer onderlegd: muziek was samen met rekenkunde, meetkunde en astronomie een van de disciplines van het quadrivium, de tweede cyclus van het middeleeuwse universitaire systeem, en maakte daarmee onderdeel uit van de vorming van topintellectuelen. Luther hield hartstochtelijk van muziek: hij bewonderde de Vlaamse polyfonist Josquin Desprez en componeerde ook zelf.

Maar een Festival dat vaart onder de vlag Reformaties kan niet beperkt blijven tot het vroege lutheranisme alleen. We onderzoeken ook de revolutionaire kracht die uitging van de acties en geschriften van Calvijn, net als Luther een van de grote intellectuelen van zijn tijd. Net als in Duitsland leiden de protestantse bewegingen in Frankrijk tot bloederige taferelen. In Engeland is dat niet anders, al zijn de context en de politieke lading daar weer van een andere orde.

Al met al concentreert het komende Festival zich niet, zoals op het eerste gezicht misschien zou kunnen worden verwacht, op een eenzijdig Duits verhaal, waarbij de ideeën van Luther aan het begin van de 16de-eeuw worden verteld aan de hand van de lutherse muziek van Bach twee eeuwen later. De nadruk ligt net op de 16de eeuw, die met haar nieuwe, revolutionaire geest vol vuur de strijd aangaat met kerkelijk machtsmisbruik, en op de 15de eeuw die de aanloop vormt naar een complex geheel van reformaties en ketterijen. Want zo zijn de minder succesvolle reformatiebewegingen de geschiedenis in gegaan.

In 2017 verwelkomt het Festival Oude Muziek Utrecht wederom twee artists in residence: de Italiaanse organist en dirigent Lorenzo Ghielmi met zijn orkest La Divina Armonia, en de Duitse schalmeispeelster Katharina Bäuml die haar groep renaissanceblazers Capella della Torre meeneemt.

FOMU 2018: Het Bourgondische leven (24 aug - 2 sep)
De Bourgondische hofcultuur van de renaissance was toonaangevend. De Franco-Vlaamse polyfonie kwam tot wasdom en werd het model voor de Europese kunstmuziek. Een van de centrale figuren in dit festival is Josquin Desprez, naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. Er komen ook Bourgondische musici aan bod van na de renaissance, zoals Rameau en Balbastre.

FOMU 2019: Napoli (23 aug - 1 sep)
Napels, lang een van de grootste steden van Europa, kent een rijke en grotendeels onontgonnen muzikale erfenis. Het was een belangrijk centrum voor vocale muziek, met opera's, serenades en muzikale feesten op het water. Dit festivalthema biedt ons de gelegenheid om dit repertoire te presenteren en tegelijkertijd de vocale technieken te onderzoeken die aan de basis liggen van de Europese cantabile-stijl.

FOMU 2020: Ars retorica (28 aug - 6 sep)
Dat de muziek uit renaissance en barok teruggrijpt naar de retorica uit de klassieke oudheid is bekend. De oudemuziekbeweging die we vandaag kennen vindt zijn wortels in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, met hun uitgesproken sentiment tegen de excessen van de Duitse romantiek. Er wordt met grote argwaan naar retoriek gekeken. In de oudheid echter, en ook tijdens de renaissance en de barok, werd de actio – letterlijk het uitvoeren van een rede – beschouwd als de belangrijkste canon van de retorica. Dit Festival is gewijd aan retorische gebaren en bewegingen van welke soort dan ook: vocaal, instrumentaal, fysiek, muzikaal, gesproken en gezongen.

Festival Oude Muziek Utrecht 2016: La Serenissima

Muziek uit de Republiek Venetië. Van 26 augustus tot en met 4 september in de binnenstad van Utrecht.

Word Vriend

Zit u graag op de beste plaats en wilt u met korting naar onze concerten? Houdt u van oude muziek en vindt u het belangrijk om talent te steunen?Vanaf € 40 per jaar bent u al Vriend en krijgt u onder andere korting op concerten en cd’s, 4x per jaar het Tijdschrift Oude Muziek, voorsprong bij het bestellen van festivalkaarten (in 2016: al vanaf 13 of 20 mei in plaats van 1 juni) en een extra grote korting op het festivalopeningsconcert van 2016.