2018 en verder

toekomstige data en thema's Festival Oude Muziek

2018: Het Bourgondische leven (24 aug - 2 sep)

De Bourgondische hofcultuur van de renaissance was toonaangevend. De Franco-Vlaamse polyfonie kwam tot wasdom en werd het model voor de Europese kunstmuziek. Een van de centrale figuren in dit festival is Josquin Desprez, naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. Er komen ook Bourgondische musici aan bod van na de renaissance, zoals Rameau en Balbastre.

2019: Napoli (23 aug - 1 sep)

Napels, lang een van de grootste steden van Europa, kent een rijke en grotendeels onontgonnen muzikale erfenis. Het was een belangrijk centrum voor vocale muziek, met opera's, serenades en muzikale feesten op het water. Dit festivalthema biedt ons de gelegenheid om dit repertoire te presenteren en tegelijkertijd de vocale technieken te onderzoeken die aan de basis liggen van de Europese cantabile-stijl.

2020: Ars retorica (28 aug - 6 sep)

Dat de muziek uit renaissance en barok teruggrijpt naar de retorica uit de klassieke oudheid is bekend. De oudemuziekbeweging die we vandaag kennen vindt zijn wortels in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, met hun uitgesproken sentiment tegen de excessen van de Duitse romantiek. Er wordt met grote argwaan naar retoriek gekeken. In de oudheid echter, en ook tijdens de renaissance en de barok, werd de actio – letterlijk het uitvoeren van een rede – beschouwd als de belangrijkste canon van de retorica. Dit Festival is gewijd aan retorische gebaren en bewegingen van welke soort dan ook: vocaal, instrumentaal, fysiek, muzikaal, gesproken en gezongen.