Schenkingsovereenkomst

Fiscaal voordeel geefwet

Een gift aan de Vrienden Oude Muziek is fiscaal aftrekbaar indien gebruik wordt gemaakt van een periodieke schenking. Dit is een schenking die wordt vastgelegd in een onderhandse of notariële akte, waarin de schenker verklaart in ten minste vijf jaarlijkse termijnen een bepaald vast bedrag te doneren. Hoe meer u doneert, hoe meer belastingvoordeel u heeft. 

Dankzij de ANBI-status van de Stichting Vrienden Oude Muziek, is uw gift voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting: uw gift wordt dus feitelijk met 25% verhoogd, zonder dat het u iets extra’s kost. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw leeftijd levert dit bij een jaarlijkse schenking van € 250 het volgende netto voordeel op: 

    Zonder akte     Met akte  
  Uw schenking (per jaar)     € 250   € 250
  Aftrekbaar bedrag   € 0   € 312,50* (125% van €250)
  Belastingvoordeel   € 0**   € 131 (bij belastingtarief 52%)  
  U betaalt netto   € 250   € 87

* Dit bedrag geeft u op bij de belastingdienst ** NB: bij giften zonder onderhandse akte en onder het drempelbedrag

Met andere woorden: een schenking van € 250 kost u met een onderhandse akte slechts € 87. Via de schenkcalculator kunt u overzichtelijk uitrekenen wat uw fiscale voordeel is als u met een onderhandse akte wilt schenken. 

Zo doneert u met belastingvoordeel

Een onderhandse akte is snel geregeld en bovendien gratis: u vult de overeenkomst (pdf) en betalingsvolmacht (pdf) in en krijgt een door ons aangevulde en ondertekende kopie teruggestuurd. U bepaalt zelf hoeveel u schenkt, maar het minimumbedrag voor een onderhandse akte is vastgesteld op € 80 per jaar*, het maximumbedrag is € 5.000. De overeenkomst loopt na de door u aangegeven periode vanzelf af en wordt niet stilzwijgend verlengd. 

Sinds 1 januari 2014 is de tussenkomst van een notaris niet meer nodig en kunnen alle periodieke giften in een onderhandse akte vastgelegd worden. 

Giften zonder onderhandse akte

Giften die niet zijn vastgelegd in een onderhandse akte zijn alleen 125% fiscaal aftrekbaar wanneer het totaal van al uw gedane giften aan culturele ANBI-instellingen het drempelbedrag overschrijdt: minimaal 1% van uw inkomen, en minimaal € 60. Alles wat u meer schenkt, mag u aftrekken tot maximaal 10% van uw drempelinkomen. Wilt u weten of uw gift in aanmerking komt voor fiscaal voordeel? Kijk dan op deze website

Vragen?

Voor meer informatie over onderhandse aktes kunt u contact opnemen met Wilmer de Jong via vrienden@oudemuziek.nl of 030 232 9010.

* Voor het vastleggen van een periodieke gift met overeenkomst maakt de Stichting Vrienden Oude Muziek administratiekosten. Vanaf een jaarlijkse gift van € 80 zijn deze kosten gedekt.