Voor musici

Dagelijks brengen artiesten hun programma's o­nder o­nze aandacht. Sommige voorstellen passen precies binnen de artistieke plannen voor het Festival Oude Muziek en het seizoen, andere voldoen juist niet aan o­nze eisen. Daarom bieden we u enkele handvatten om uw voorstel met zoveel mogelijk effect te presenteren.

Programmering binnen thema's
Het Festival Oude Muziek wordt geprogrammeerd rond een of meer thema's. Het loont dus de moeite uw voorstellen op o­nderstaande thema's toe te spitsen. Deze informatie is o­nder voorbehoud.

FOMU 2019: Napoli (23 aug - 1 sep)
Napels, lang een van de grootste steden van Europa, kent een rijke en grotendeels onontgonnen muzikale erfenis. Het was een belangrijk centrum voor vocale muziek, met opera's, serenades en muzikale feesten op het water. Dit festivalthema biedt ons de gelegenheid om dit repertoire te presenteren en tegelijkertijd de vocale technieken te onderzoeken die aan de basis liggen van de Europese cantabile-stijl.

FOMU 2020: Ars retorica (28 aug - 6 sep)
Dat de muziek uit renaissance en barok teruggrijpt naar de retorica uit de klassieke oudheid is bekend. De oudemuziekbeweging die we vandaag kennen vindt zijn wortels in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, met hun uitgesproken sentiment tegen de excessen van de Duitse romantiek. Er wordt met grote argwaan naar retoriek gekeken. In de oudheid echter, en ook tijdens de renaissance en de barok, werd de actio – letterlijk het uitvoeren van een rede – beschouwd als de belangrijkste canon van de retorica. Dit Festival is gewijd aan retorische gebaren en bewegingen van welke soort dan ook: vocaal, instrumentaal, fysiek, muzikaal, gesproken en gezongen.

De seizoensconcerten zijn (voorlopig) niet thematisch geordend.

Uw programmavoorstellen
Als u nog niet eerder in het Festival Oude Muziek of het concertseizoen heeft opgetreden stuurt u eerst een bericht naar art@oudemuziek.nl, en daarna, op o­ns verzoek, een demo (alleen op cd of dvd), een cv en eventueel programmavoorstellen. Het adres is:

Organisatie Oude Muziek
Programmering
Postbus 19267
3501 DG Utrecht

Inhoudelijk reageren op elk voorstel is helaas onmogelijk. E-mails met betrekking tot de programmering kunt u richten aan: art@oudemuziek.nl.

Optreden in de fringe
De fringe biedt jonge professionals de mogelijkheid podiumervaring op te doen. Het aanbod is daarom uiterst gevarieerd, met steeds nieuwe gezichten. Meer informatie over aanmelden voor de fringe verschijnt ieder voorjaar op de website. 

Deadlines
Het Seizoen Oude Muziek wordt ruim anderhalf jaar voorafgaand aan het verschijnen van de seizoensbrochure geprogrammeerd. Dit betekent dat u uw voorstel in elk geval vóór de zomer van het voorgaande seizoen moet hebben ingediend.

Het Festival begint bijna twee jaar van tevoren vaste vorm te krijgen. Het is echter verstandig uw programma rúim voor het Festival aan te bieden (1-2 jaar).

De planning voor de fringeconcerten is veel korter, u kunt uw voorstel doorgaans tot en met maart voor het festival van dat jaar insturen.

Voorstellen die de programmering zelden halen
- 19de-eeuws repertoire op moderne instrumenten
- concerten in klederdracht
- folk(lore)
- concerten die al eerder in Nederland gegeven zijn
- concerten door amateurensembles