MUSICALL HUMORS / JULIEN LÉONARD

Over het concert

Een langzaam naar beneden rollende traan: dat is het beeld achter het dalende viernotenmotief dat de zeven pavanes uit John Dowlands Lachrimae, or seaven teares doordringt. De analyse van diverse soorten tranen (klaaglijke, trieste, oude, ware…) is een weergaloze demonstratie van Dowlands evocatieve kracht en zijn ragfijne contrapunt. Musicall Humors laat zich maar wat graag meevoeren op de bitterzoete tonen van de fijngevoeligste aller Engelse toondichters.

Musici

Thomas Dunford luit
Myriam Rignol, Lucile Boulanger, Joshua Cheatham, Nicholas Milne viola da gamba
Julien Leonard gamba en muzikale leiding

Forqueray: Pieces de viole

Programma

John Dowland
Lachrimae, or seaven teares figured in seaven passionate pavans, with divers other pavans, galliards and allemands

Biografie

Het ensemble Musicall Humors werd in 2005 opgericht en is gespecialiseerd in repertoire van de 16de tot de vroege 18de eeuw voor verschillende gambaformaties. Met bijzondere aandacht voor vergeten of minder bekende manuscripten uit de renaissance en barok - in het bijzonder bronnen uit Noord-Europa - trachten de uitvoerders de historische context van de muziek te ontsluieren. De instrumenten die ze bespelen zijn nu eens originelen, dan weer reconstructies gemaakt door de beste bouwers van vandaag.

Mogen we iets vragen?
Wegens het coronavirus verloopt uw concertbezoek anders dan normaal.


Antwoord is verplicht