Delft, Oud-Katholieke Kerk

Bagijnhof 21
2611 AN Delft

Kaartverkoop vanaf drie weken voor elk concert (geen abonnementenverkoop) ook bij:
Muziekhandel Van Buytene
Binnenwatersloot 16 
2611 BK Delft
www.cdklassiek.nl
info@cdklassiek.nl
T 015 212 38 53

niet rolstoeltoegankelijk, geen ringleiding aanwezig

Achter de gevel van Bagijnhof 21 bevindt zich de Oud-Katholieke Kerk: een schuilkerk met een schitterend interieur. De kerk is een zeldzaam exemplaar van Hollandse Barok en werd gebouwd in 1743.

Het Delftse begijnhof (thans gespeld Bagijnhof) is in de 13e eeuw ontstaan. In het ommuurde hof woonde een groep vrouwen (begijnen), die zonder in een klooster te treden in armoede een kuis en vroom leven wilde leiden. In de 14e eeuw omvatte het voortdurend uitgebreide hof een aantal huizen, een kapel en enige dienstgebouwen. Bij de stadsbrand van 1536 werd het begijnhof grotendeels in de as gelegd. De herbouw van de kapel, begonnen rond 1550, werd vermoedelijk nooit voltooid.

Kort na de reformatie werd de kapel van het Bagijnhof, of wat daar nog van over was, gesloopt. Het eromheen liggende hof zelf kon echter blijven bestaan omdat de bewoners, begijnen, geen echte kloosterlingen waren. Daardoor bleef op het Bagijnhof een rooms-katholieke gemeenschap in stand, die hier in de loop van de 17e eeuw twee kleine schuilkerken stichtte.

In de achttiende eeuw groeiden er spanningen binnen de katholieke geestlijkheid, die zich uitten in verdachtmakingen en felle ruzies. Door de paus van Rome werd een aantal Nederlandse room-katholieken in de ban gedaan, die zich aan de oudkerkelijke opvattingen wilden houden, waarbij behalve aan ‘Rome’ ook aan de lokale kerk bestuurlijke macht werd toegekend. Zij richten in 1723 een eigen kerkgenootschap op: de oud-katholieke Kerk. Een aantal Delftse room-katholieken ging over naar de Oud-Katholieke Kerk. 

Praktische informatie

  • Openbaar vervoer:
    Ca. 10 minuten lopen vanaf station Delft.
  • Parkeren:
    De dichtsbijzijnde parkeergarage is de Phoenixgarage.
  • Toegankelijkheid:
    Deze locatie is helaas niet geschikt voor mindervaliden.