Met het gewicht op één been kan het lichaam van de acteur gemakkelijk bewegen bij elke nieuwe emotie of gedachte. We voegen gebaren toe om een attitude te creëren, oftewel een houding die emotie uitdrukt. Begin met het gewicht op het voorste been. Stel u nu voor dat u iets ziet waar u van houdt. Probeer de bijbehorende gezichtsuitdrukking aan te nemen. Plotseling ziet u iets heel afschuwelijks. Zodra u het beeld helder voor de geest heeft, draait u uw hoofd weg, verplaatst u uw gewicht naar het achterste been en duwt u van u af met uw handen. Dit is een bekend gebaar voor afkeer.

Probeer de handen er mooi uit te laten zien. De middel- en ringvingers mogen dicht bij elkaar liggen, zelfs tegen elkaar aan, en alle vingers moeten lichtjes gebogen zijn. Kijk naar de tekeningen voor voorbeelden. Handen op een standbeeld of schilderij uit de barok hebben heel vaak precies deze vorm. Acteurs leken op schilderijen die tot leven kwamen, en schilders probeerden de mooie bewegingen van acteurs in verf te vangen.

Probeer het zelf

Haat

Uw ogen openen zich wijd, de wenkbrauwen bewegen zich levendig en zijn actief. Kijk neer op wat u haat. Uw hart is koud.

Afkeer

Uw gezicht wordt minder actief, een gevoel van verachting komt op. Uw onderlip duwt omhoog en uw ogen rollen weg. U kunt het hoofd ook afwenden.

Verdriet

Uw gezicht wordt milder, de lippen voelen zacht aan, de hoeken iets naar beneden, uw oogleden zakken en de wenkbrauwen trekken bij de neus omhoog. Uw hart krimpt.

Mimiek volgens Charles le Brun

Verdriet

Ga met uw gewicht op het achterste been staan. Stel u het gevoel van verdriet voor: uw ademhaling raakt ontregeld. Trek een droevig gezicht en bedek dan, overmand door schaamte, uw gezicht met uw handen om uw tranen te verbergen.