Drie Symposia

TIJDENS HET FESTIVAL OUDE MUZIEK

Het Festival Oude Muziek Utrecht is een feest vol concerten. Het is ook een epicentrum van lopend onderzoek, waarin wetenschappers en musici elkaar ontmoeten tijdens symposia, workshops en lezingen. Dit jaar is het Festival de gastheer van maar liefst drie symposia over diverse onderwerpen.

STIMU, de Stichting voor Muziekhistorische Uitvoeringsprak- tijk concentreert zich op Jean-Philippe Rameau, met speciale aandacht voor zijn opera’s.

De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschie- denis (KVNM) viert haar 150ste verjaardag met een congres over Josquin en nieuwe editietechnieken.

En om het feest compleet te maken, sluiten de Nederlandse Luitdagen af met een symposium over luitrepertoire.