Model.HeaderVisualTitle

Música Temprana

Artist in residence

Música Temprana, Artist In Residence (Foppe Schut)

In de laatste decennia van de 17de eeuw, toen de Spanjaarden heersten in delen van Amerika, kwamen ter plekke eersterangs professionele muziekgezelschappen tot stand. De enorme rijkdom, gebaseerd op de winning van ertsen en niet los te zien van de uitbuiting van mensen, leidde tot muzikale pracht in de grote kathedralen.  

Música Temprana presenteert in hun concert grootse en ruimtelijke muziek, met koren die links, midden en rechts in de Domkerk staan opgesteld. Deze koren worden, typisch Spaans, aangevuld met blaasinstrumenten en harpen.  

Voor Adrián Rodríguez Van der Spoel is het een symbolisch programma: "De driekorige muziek is muziek die ‘ons en de anderen’ verklankt. Améfrica Ladina – de term is van de Braziliaanse antropologe Lélia Gonzalez – staat voor Amerika, Afrika en de Latijnse achtergrond. Oftewel: de inheemse bevolking, de mensen die tot slaaf zijn gemaakt en de Europeanen. Voor mij betekent de meerkorige muziek een erkenning van deze verschillende groepen mensen, met empathie voor elkaar.”