Voorwaarden

Voorwaarden vrijwilligers Festival Oude Muziek 2017

Wanneer je je opgeeft als vrijwilliger voor het Festival Oude Muziek 2017 gelden de volgende voorwaarden:

Artikel 1
De vrijwilliger zal ten behoeve van de Stichting Organisatie Oude Muziek voor het Festival Oude Muziek Utrecht 2017 aanvullende werkzaamheden verrichten, die niet door betaalde krachten worden uitgevoerd.  Het vrijwilligerswerk kan bestaan uit (een deel van) de volgende werkzaamheden: - het inrichten en opruimen, op- en afbouwen podia in concertlocaties (in teamverband); - kaartcontrole en publieksbegeleiding (in teamverband); - musicibegeleiding bij repetities en concerten (in teamverband); - vervoer (transfers musici per auto); - werkzaamheden voor Oude Muziek Markt / repetities UCK / lezingen / workshops / materclasses en andere activiteiten; - teambegeleiding (alleen door teamcoördinatoren); - alle andere voorkomende werkzaamheden.

Artikel 2
De vrijwilliger verbindt zich voor minimaal 10 diensten -een dienst is een dagdeel van 4 uur- tijdens het Festival Oude Muziek dat plaatsvindt van 25 augustus t/m 3 september 2017 in Utrecht.  Het rooster van de vrijwilliger wordt uiterlijk 23 augustus 2017 vastgesteld. Dit vrijwilligersrooster wordt besproken op 23 augustus 2017 tijdens de vrijwilligersbijeenkomst in de week voorafgaand aan het Festival. Bij te weinig aanwezigheid van de vrijwilliger tijdens het Festival kan de Organisatie Oude Muziek besluiten de vrijwilliger niet in te zetten.

Artikel 3
De vrijwilliger ontvangt geen reiskostenvergoeding.  Als vrijwilliger krijg je • het festivalboek; • een blouse of T-shirt van het Festival Oude Muziek; • avondeten gedurende de dagen waarop je ingeroosterd staat in de middag en avond; • een strippenkaart op naam voor gratis concerten (mits niet uitverkocht). Elke strip is 1 concert. Voor 10 diensten krijg je 5 strippen, 11 diensten 6 strippen, 12 diensten 7 strippen, 13 diensten 8 strippen, 14 diensten 9 strippen, 15 diensten 10 strippen en bij 16 of meer diensten een onbeperkt aantal strippen; • een eindborrel.

Artikel 4
In geval van verhindering, anders dan bij overmacht (bijv. ziekte, sterfgeval, ongeval), zal de vrijwilliger tenminste één maand voorafgaand aan het Festival de organisatie hiervan op de hoogte stellen in verband met de te maken roosters.  In geval van ziekte of verhindering tijdens het festival zal de vrijwilliger de vrijwilligerscoördinator zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 5
De vrijwilliger valt onder de afdeling Productie. De vrijwilliger wordt ten eerste begeleid en aangestuurd door de teamcoördinator op locatie, daarna door de vrijwilligerscoördinator en tot slot door de afdeling Productie. 

Artikel 6
De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij toegewezen heeft gekregen. De vrijwilliger zal een professionele werkhouding aannemen. Tijdens het uitvoeren van zijn/haar taken mag de vrijwilliger niet onder invloed zijn van alcohol, soft-harddrugs en/of andere verdovende middelen.

Artikel 7
De stichting Organisatie Oude Muziek heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, waaronder ook een collectieve ongevallenverzekering valt.

Artikel 8
In geval van geschillen over de toegekende taken of uitvoeringspraktijk wordt met de betreffende teamcoördinator overlegd. Als het probleem niet samen met de coördinator kan worden opgelost zijn respectievelijk de vrijwilligerscoördinator, het hoofd van de afdeling Productie, de directeur, en in het uiterste geval het bestuur van de Raad van Toezicht het aangewezen aanspreekpunt. Bij niet goed functioneren van de vrijwilliger heeft de Stichting Organisatie Oude Muziek het recht – na een gesprek – de vrijwilliger niet meer toe te laten.