LAREVERDIE / ClAUDIA CAFFAGNI

Biografie

In 1986 richtten twee stellen nog jonge zusters uit Italië (Claudia en Livia Caffagni en Elisabetta en Ella de Mircovich) het ensemble voor middeleeuwse muziek laReverdie op. De naam laReverdie is ontleend aan een genre in de dichtkunst dat de terugkeer van het voorjaar bezingt. Tegenwoordig treedt het ensemble op in een wisselende samenstelling met tussen de drie en veertien musici, afhankelijk van het repertoire. De lange carrière gekoppeld aan diepgravend onderzoek hebben laReverdie tot een uniek ensemble gesmeed. Dit komt tot uitdrukking in het buitengewone enthousiasme dat zij delen met het publiek tijdens optredens en in hun zelfverzekerde en vanzelfsprekende virtuositeit in spelen en zingen.

Anonymous - Laudarium: Songs of Popular Devotion from 14th-Century Italy