L’Achéron

Purcells Fantazias for viols

Van de bovenste plank

Nostalgisch en experimenteel tegelijk: de Fantazias van Purcell vormen de zwanenzang van het genre van het gambaconsort, en toch barsten deze stukken van de muzikale verrassingen. De menging van de verschillende partijen en hun onderlinge harmonische botsingen zorgen voor unieke kleuren. Technisch zijn ze aartsmoeilijk, en met hun ver doorgedreven contrapunt vergen ze ook wel wat van de luisteraar. Maar een gelegenheid om deze consorts live te horen mag geen rechtgeaarde muziekliefhebber zichzelf ontzeggen.

L’Achéron
François Joubert-Caillet viola da gamba en artistieke leiding

Biografie

In de Griekse mythologie is Acheron de rivier die Orpheus overstak om Eurydice uit de onderwereld te redden. Met die verwijzing in het achterhoofd tracht L’Achéron een weg te openen tussen twee schijnbaar tegengestelde werelden – die van het levende en het dode, het verleden en het heden, idealisme en realiteit. Het ensemble van François Joubert-Caillet brengt een jonge generatie musici samen met het doel de bestaande interpretatie van de oude te heroverwegen en begrijpelijker te maken voor hedendaags publiek.

Anthony Holborne: The fruit of love