Hathor Consort

Jacobijnse Consortmuziek

Alfonso Ferrabosco II

Alfonso Ferrabsoco de jongere werd gambist in dienst van Elisabeth I en bleef aan het hof werken tot zijn dood. Met de toneelschrijver Ben Johnson en de architect en ontwerper Inigo Jones werkte hij aan de populaire masques tijdens de regering van James I. De muziek die de getalenteerde Oosterijkse gambiste Romina Lischka met haar Hathor Consort heeft uitgekozen is intiemer dan de theatermuziek. Maar ook in de fantasia’s en in nomine’s van Ferrabosco en zijn tijdgenoten klinkt innovatie, kleur, weemoed en verfijning.

Hathor Consort
Romina Lischka viola da gamba en artistieke leiding
Liam Fennelly, Thomas Baeté, Uri Smilansky, Elizabeth Rumsey, Irene Klein viola da gamba

Programma

Alfonso Ferrabosco II
Pavin & Almain à 5 /
Thomas Lupo
Gaillard à 5
Orlando Gibbons
Galliard à 6 / Fantasia in d and g à 6
Alfonso Ferrabosco II & Thomas Lupo
Fantasa à 4
John Coprario
Fantasia à 3
Elway Bevin
Browning à 3
Alfonso Ferrabosco I
Sur la roussée à 6
Orlando Gibbons
Go from my window à 6
John Ward
In Nomine à 4
Orlando Gibbons
In Nomine à 5
Alfonso Ferrabosco II
In Nomine à 6 / Ut re mi fa à 4 & à 5
John Coprario & Thomas Lupo
Fantasias à 5
Alfonso Ferrabosco II  & John Coprario
Fantasias à 6

Biografie

Het Hathor Consort werd in 2011 opgericht door Romina Lischka en richt zich voornamelijk op consortmuziek uit de renaissance en barok. Hun eerste cd Lachrimae, met muziek van Dowland, verscheen bij het label Fuga Libere en kreeg goede recensies door onder andere Klara en Diapason. Het ensemble ontleent zijn naam aan de godin Hathor, een moedergod uit het oude Egypte die de godin van dans, kunst en muziek is. 

Dowland: Lachrimae or seven teares