Camerata Trajectina

Bredero's Gouden Eeuw

Van grachtengordel tot platteland

In 1618 overleed Gerbrand Adriaenszoon Bredero op 33-jarige leeftijd, na een kort maar uiterst productief leven. Zijn Boertigh, Amoureus en Aendachtigh Groot Lied-boek uit 1622 wordt gezien als een van de belangrijkste bundels van de gouden eeuw. Tijdens dit concert komt de gouden eeuw tot leven. Feesten, vechtpartijen en vrijages: het hele leven komt aan bod in dit licht theatraal aangeklede concert van Camerata Trajectina. De liederen worden afgewisseld met instrumentale improvisaties en variaties op de ‘grondbassen’ en melodieën die Bredero heeft gebruikt.

Dowland in Holland

Biografie

Camerata Trajectina is dé pleitbezorger van de Nederlandse muziek van de middeleeuwen tot de Gouden Eeuw, in projecten die intensief wetenschappelijk onderzoek en spontante uitvoering combineren. Het ensemble had een warme band met onder meer Gerrit Komrij, die tijdens het Festival in 2005 zijn liedteksten op muziek van Obrecht voordroeg. Camerata Trajectina trad talloze keren op in het Festival en Seizoen Oude Muziek.