Festival 2017

Het Festival Oude Muziek Utrecht – het grootste in zijn soort ter wereld – is een tiendaags evenement en vindt jaarlijks eind augustus en begin september in de binnenstad van Utrecht plaats. Tijdens het festival vinden er ruim 225 concerten en andere activiteiten plaats, zoals Zomerschoollezingen, de Oude Muziek Markt en het STIMU-Symposium. Het eerste Festival Oude Muziek Utrecht vond plaats in 1982.

FESTIVAL OUDE MUZIEK UTRECHT 2017
Zing, Vecht, Huil, Bid – Reformaties (25 aug  3 sep)

Het festivalprogramma voor 2017 zal medio mei bekend worden gemaakt.
De voorverkoop start op maandag 15 mei (Vriend € 80+), maandag 22 mei (Vriend € 40) en donderdag 1 juni (reguliere verkoop).

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen over de aflaten aan de deuren van de slotkerk van Wittenberg – het universitaire prikbord in die dagen – spijkerde. De vliegensvlugge verspreiding van zijn boodschappen – via de drukkunst en later ook via muziek – zette een revolutionaire machine in beweging waarvan de actieradius veel verder reikt dan religie alleen. Met enige vertraging ontwikkelde zich een niet minder innovatieve tegenbeweging: de contrareformatie.

Luther hield hartstochtelijk van muziek: hij bewonderde de Vlaamse polyfonist Josquin Desprez en componeerde ook zelf. Maar een festival dat vaart onder de vlag reformaties – in het meervoud! - kan niet beperkt blijven tot het vroege lutheranisme alleen. Daarom onderzoeken we ook de revolutionaire kracht die uitging van de acties en geschriften van Calvijn, net als Luther een van de grote intellectuelen van zijn tijd. We richten onze blik ook op Engeland, waar de context en de politieke lading weer van een totaal andere orde zijn. Maar zoals elders leiden de gebeurtenissen ook hier tot fascinerende maatschappelijke verschuivingen… en tot geweld. Niets nieuws onder de zon.

De nadruk van ons verhaal ligt op de 16de eeuw, die met zijn nieuwe, revolutionaire geest vol vuur de strijd aangaat met kerkelijk machtsmisbruik, en op de 15de eeuw die de aanloop vormt naar een complex geheel van reformaties en ketterijen. Met grootse cantates, liturgische gezangen, vrolijke liederen, exuberante spektakels en intieme kamermuziek belooft dit een uitzonderlijk kleurrijk festival te worden: een muzikaal relaas over scherpdenkers, vernieuwers en hoog oplaaiende emoties.

In 2017 verwelkomt het Festival Oude Muziek Utrecht wederom twee artists in residence: de Italiaanse organist en dirigent Lorenzo Ghielmi met zijn orkest La Divina Armonia, en de Duitse schalmeispeelster Katharina Bäuml die haar groep renaissanceblazers Capella della Torre meeneemt.