Bestuur

Bestuur:

Jhr. Ir. C.J.A. Reigersman Voorzitter
Mr. A.G.J. baron van Wassenaer tot Catwijck Secretaris
Drs. M.J.H. Klessens Penningmeester
Mevrouw drs. A. van Hoytema-van der Beugel  
De heer M. Heinrichs

Artistieke commissie: 

De heer K. Koetsveld Van Wassenaer Concours
De heer X. Vandamme Organisatie Oude Muziek

Finale International Van Wassenaer Concours 2014

Bekijk de finalebeelden terug