ANBI

ANBI-status
De Stichting Internationaal Van Wassenaer Concours (IVWC) staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling en heeft een culturele ANBI-status.

RSIN/KVK nummer
Stichting Internationaal Van Wassenaer Concours
RSIN: 806104351
KVK: 41189128

Contactgegevens Stichting Internationaal Van Wassenaer Concours
Bezoekadres:
Plompetorengracht 4
3512 CC Utrecht

Postbusadres:
Postbus 19267
3501 DG Utrecht

Telefoon: 030 232 9000
Email: concours@oudemuziek.nl

Bestuur Stichting Internationaal Van Wassenaer Concours 
Jhr. Ir. C.J.A. Reigersman, voorzitter
Mr. A.G.J. baron van Wassenaer tot Catwijck, secretaris
Drs. M.J.H. Klessens, penningmeester
Mevrouw drs. A. van Hoytema-van der Beugel, bestuurslid
De heer M. Heinrichs, bestuurslid

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het propageren van muziek uit de zestiende tot en met de negentiende eeuw en het adviseren op het gebied van oude muziek. De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van evenementen, waaronder cursussen, lezingen, het van Wassenaer Concours voor ensembles oude muziek, zomede andere concoursen en concerten, het verzamelen van (muziek)literatuur en bladmuziek, het verwerven en het ter beschikking stellen van instrumenten, het geven van compositie-opdrachten alles in de meest ruime zin des woords.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt hoogstens gemaakte onkosten.
Er is geen personeel.

Beleidsplan
Op het gebied van de historisch verantwoorde uitvoeringspraktijk vervult Nederland internationaal een voortrekkersrol. Dit komt onder meer tot uiting in een relatief groot aantal Nederlandse namen onder de uitvoerende musici en gespecialiseerde orkesten en ensembles op het terrein van de “oude” muziek. Daarnaast het vooraanstaande vakonderwijs aan de Nederlandse conservatoria - dat vele talentvolle buitenlandse muziekstudenten naar ons land weet te halen - en de instrumentenbouw. In deze context heeft het concours in de loop der jaren aan reputatie gewonnen en is duidelijk een stimulans gebleken voor jonge beroepsmusici die zich een plaats moeten veroveren op de (internationale) muziekmarkt. Deelname aan het Internationale Van Wassenaer Concours biedt ensembles de mogelijkheid goede referenties te verwerven. Het biedt hen tevens de gelegenheid contacten te leggen met professionele concertorganisaties voor hun verdere loopbaanontwikkeling. Vele prijswinnaars hebben hun weg naar internationale concertpodia gevonden, zoals de Nederlandse ensembles Brisk, The Locke Consort, La Primavera, het Engelse Florilegium en het uit Rusland afkomstige Musica Petropolitana.

Elke twee jaar schrijven zich circa 20 ensembles in voor het concours, waarvan na een selectie op basis van opnamen er circa 12 worden toegelaten tot de voorronde. Tijdens de voorronde speelt elke ensemble 10 minuten, maximaal vier ensembles worden door de jury toegelaten tot de finale. Om het concours effectiever te laten zijn als promotie instrument voor de jonge ensembles zijn in de loop der tijd diverse onderdelen aan het concours toegevoegd waardoor er een klein barok festival is ontstaan. Naast het Openingsconcert werd een avondconcert toegevoegd en lunchconcerten op authentieke, 17de- en 18de-eeuwse locaties in de binnenstad. Verder worden sinds 2002 masterclasses en een lezing georganiseerd.

Elke editie van het Internationale Van Wassenaer Festival & Concours richt zich op een thema, samen met een internationaal vermaarde artist in residence.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Het verslag van het 18de Internationaal Van Wassenaer Concours, dat van 1 tot en met 3 september 2016 plaatsvond tijdens het Festival Oude Muziek in TivoliVredenburg te Utrecht is hier te downloaden.

Word Vriend

Zit u graag op de beste plaats en wilt u met korting naar onze concerten? Houdt u van oude muziek en vindt u het belangrijk om talent te steunen?Vanaf € 40 per jaar bent u al Vriend en krijgt u onder andere korting op concerten en cd’s, 4x per jaar het Tijdschrift Oude Muziek, voorsprong bij het bestellen van festivalkaarten (in 2016: al vanaf 13 of 20 mei in plaats van 1 juni) en een extra grote korting op het festivalopeningsconcert van 2016.