CAMERATA TRAJECTINA (III)

CALVINISTEN IN DE NEDERLANDEN
donderdag 31 augustus 2017 15:00
Prijzen:

Normaal € 22,00 | Vriend € 19,00 | Student / CJP € 10,00

OVER HET CONCERT:

Via Antwerpen en Gent drong het calvinisme in de jaren 1560 door in de Nederlanden, waar het al gauw het geloof van de opstand tegen Spanje werd. In gereformeerde kerken werd eenstemmig gezongen uit Datheens vertaling van het Geneefse psalter. Meerstemmige zettingen van Le Jeune, Goudimel en Sweelinck waren dan weer voor de huiskamer bedoeld. Een lied van Reynier Telle blikt terug op honderd jaar reformatie. 

Claude Goudimel en Claude Le Jeune
Psalm 100: Ghy volkeren des eerdtrycks al
Uit: Petrus Datheen, De Psalmen Davids, 1566
Zetting: Claude Lejeune (ca. 1530-1600)
Psalm 91: Die in Godes bewaring' sterck
Uit: Petrus Datheen, De Psalmen Davids, 1566
Zetting: Claude Goudimel (1514-1572)
Instrumentale improvisatie over psalm 2
Naar Claude Goudimel
Blijf staen. Staet stil. O Wereltsch mensch, waer loopt ghy?
Uit: Claude le Jeune, Octonaires de la vanité du monde
Tekst: Antoine de la Roche Chandieu; vertaling: Abraham van der Myl, De ydelheyt ende ongestadicheyt des werelts, 1593

Jan Pieterszoon Sweelinck
Psalm 51: Ontferm dy mijns o Godt in dese noot
Uit: Philip van Marnix van St. Aldegonde, Het Boeck der Psalmen Davids, 1580
Zetting: Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Triumph-Lied op de wijse van de 68e psalm
Uit: Samuel Ampzing, Naszousche Lauren-Kranze,1629
Zetting: Jan Pieterszoon Sweelinck

En hoe het Geneefse psalter verder gebruikt werd
Waarom rasen de Geusen met hoochmoet?
Na de wijse van den ij. Psalm: Waerom raest dat &c.
Uit: Laurens Reael (1572), Een nieu Guese Liede Boecxken, 1576
Schaemt u nu Brabant seere
Op de Wijse, vanden sesten Psalm: Wilt my niet straffen Heere
Uit: Een nieu Geusen Lieden-boecxken, 1601
Psalm 12: Verloss'ons, Heer, want sie, tgetal der vromen
Uit: Philip van Marnix van St. Aldegonde, Het Boeck der Psalmen Davids, 1591
Zetting: Nicolas Vallet

Remonstranten en contraremonstranten
Ghy steden stout en koen
Op de wijse: Edel Artisten koen, etc.
Uit: Een Nieu Geuse Liedt-Boeck, 1645
Tsamen-Sprekinghe tusschen een Remonstrant ende een Contra-Remonstrant
Can ghesonghen werden, op de wyse van den 66. Psalm, of: Nerio schoonste van uw' Bueren.
Uit: Retortie ofte Weder-steeck, pamflet, 1619
Men hoort nu seven wijven kijven
Op de wijse: Doen ick een Doecxken wit sagh blincken, &c.
Uit: Robert Robbertsz, Gravamina ofte Swaerigheden, 1618

Terugblik op honderd jaar reformatie
't Is hondert Jaer geleden, min, noch meer
Op de voys: Bewaert my Heer / Onuict jalouse nuict contre moy conjuree
Uit: Reinier Telle, Tweede Vrede-sang, 1617

Programma onder voorbehoud

The Anonymous - Calvijn in De Gouden Eeuw

Komende concerten
di nov 21 20.30

Zwolle, Grote Kerk

Les Esprits Animaux

Duur: 70 minuten / Barok

wo nov 22 20.15

Delft, Lutherse Kerk

Les Esprits Animaux

Duur: 70 minuten / Barok

wo nov 22 20.15

Den Haag, Nieuwe Kerk

Jean-Luc Ho: Ricercar Consort: Cut Circle: Les Esprits Animaux

Abonnement

wo nov 22 20.15

Rotterdam, Laurenskerk

Camerata Trajectina: Sollazzo Ensemble: Jean-Luc Ho: Hathor Consort: Cut Circle

Abonnement