CAMERATA TRAJECTINA (II)

WEDERDOPERS IN DE NEDERLANDEN
woensdag 30 augustus 2017 15:00
Prijzen:

Normaal € 22,00 | Vriend € 19,00 | Student / CJP € 10,00

OVER HET CONCERT:

De volkse tegenhangers van de intellectuele lutheranen waren de wederdopers. Hun Nederlandse psalmberijmingen – of 'Souterliedekens' – werden in de handen van Jacobus Clemens non Papa en Gherardus Mes pareltjes van polyfonie. Camerata koos ook martelaarsliederen uit die de vervolging van de wederdopers verklanken. De Delftse aartspriester Stalpart van der Wiele vertegenwoordigt de contrareformatoren.

Contrareformatie: Johannes Stalpart van der Wiele (1579-1630)
Lacht en verheucht u nu met kruyden en blommen
Gedicht op: Ridean già per le piagg'herbette e fiori (Luca Marenzio)
Uit: Johannes Stalpart van der Wiele, Gulde-Jaers Feest-Daghen, 1635

Zegt ons eens, wat de Mis beduid?
Stem: Op de Toetsteen
Uit: Johannes Stalpart van der Wiele, Extractum Katholicum, tegen alle gebreken van Verwarde Harsenen, 1631

Die niet en willen dolen
Stem: ‘t Bewaaide Scheepje / Beata Immaculata
Uit: Johannes Stalpart van der Wiele, Extractum Katholicum...

De twijfelen van Gods verbond
Stem: Nacht-ruisig'ced'ren vanden Bosch
Uit: Johannes Stlapart van der Wiele, Extractum Katholicum...

Grouwel van verwoesting
Gedicht op psalm 41: Recht als een hart langt naar een fontein  (Gherardus Mes)
Uit: Johannes Stalpart van der Wiele, Gulde-Jaer Ons Heeren Jesu Christi, 1628

Souterliedekens: de psalmen van de wederdopers
Psalm 35: Die boose sprack in zijn ghedacht
Uit: Willem van Zuylen van Nyevelt, Souter-Liedekens, 1540
Zetting: Gherardus Mes, uitgegeven 1561

Psalm 35: Die boose sprack in zijn ghedacht
Uit: Willem van Zuylen van Nyevelt, Souter-Liedekens, 1540
Zetting: Jacobus Clemens non Papa (ca.1510-ca.1555), uitgegeven 1556

Den lof sanc, der glorioser maget, ende moeder ons Heeren
Uit: Willem van Zuylen van Nyevelt, Souter-Liedekens, 1540
Zetting: Jacobus Clemens non Papa, uitgegeven 1556

Psalm 39: Ick heb verwacht den Heere
Uit: Willem van Zuylen van Nyevelt, Souter-Liedekens, 1540
Zetting: Gherardus Mes, 1561

Tylman Susato ca. 1510/15-na 1570
Entre du fol
Le joli boys
Den VII. ronde: Il estoit une fillette
De Post
(uit: Allerhande Danserye, Derde Musyck-Boekxen, 1551)

Liederen van leiders van de doopsgezinden
Myn sinnekens, heb Ick, O Godt, op u gheleydt (1529)
Gezongen op: Een lied eerbaer
In: David Joris, Een Geestelijck Liedt-Boecxken, 1576

Ghy ooren hoort, snel onghestoort (1536)
Op die Voyse: Voor Munster staet een steenen Huys
In: David Joris, Een Geestelijck Liedt-Boecxken

Mijn God, waer sal ic henen gaen?
Na de wijse: Waer mag sy sijn de liefste mijn
Menno Simons, in: Veelderhande Liedekens ghemaeckt uut den Ouden ende Nieuwen Testamente, 1559

Tylman Susato
Passe et medio
Den hoboecken dans
La Morisque
(uit: Allerhande Danserye, Derde Musyck-Boekxen, 1551)

Martelaarsliederen
Een liedeken van Elisabeth: T'was een maechdeken van teder leden
Na de wijse vanden tweeden psalm, ofte: Roosken root seer wijt ontloken
Uit: Dit boec wort genoemt: Het Offer des Heeren, 1570

Verheucht u Gods kinder alletijt
Na de wijse: Mijn Siele mach gheen troost ontfaen      
Uit: Een Lietboecxken tracterende van den Offer des Heeren, 1563

Ick seg adieu, vleesch, bloet wy moeten scheyden
Na de wijse: Alst begint
Uit: Veelderhande schriftuerlijcke Liedekens ..., 1552
Zetting: psalm 65 van Gherardus Mes

Programma onder voorbehoud

The Anonymous - Calvijn in De Gouden Eeuw

Komende concerten
di nov 21 20.30

Zwolle, Grote Kerk

Les Esprits Animaux

Duur: 70 minuten / Barok

wo nov 22 20.15

Delft, Lutherse Kerk

Les Esprits Animaux

Duur: 70 minuten / Barok

wo nov 22 20.15

Den Haag, Nieuwe Kerk

Jean-Luc Ho: Ricercar Consort: Cut Circle: Les Esprits Animaux

Abonnement

wo nov 22 20.15

Rotterdam, Laurenskerk

Camerata Trajectina: Sollazzo Ensemble: Jean-Luc Ho: Hathor Consort: Cut Circle

Abonnement